Begrippenlijst

Aanvullende begrippen:

 • Cradle to cradle
  Cradle to Cradle betekent letterlijk van wieg tot wieg. Met andere woorden: grondstoffen die worden gebruikt voor een product kunnen volledig worden hergebruikt. Cradle 2 Cradle productcertificering is een route voor producenten naar continue verbetering van producten richting gesloten kringlopen. Bij de C2C productcertificering wordt getoetst op vijf categorieën: gezondheid, materiaalhergebruik, water, hernieuwbare energie en sociale rechtvaardigheid. Resultaat is een score Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. Elke twee jaar moet een leverancier aantonen dat zijn productieproces verbeterd is. Focus ligt daarbij niet op ‘minder slecht’, maar op ‘meer goed’. De certificering bestaat dus uit een combinatie van het beperken van de negatieve impact en het verbeteren van de positieve impact van het product.
 • Recyclen
  Wanneer een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een product uit gevormd kan worden, wordt dit recycling genoemd. Als we iets recyclen wordt daar vaak een soort minderwaardige grondstof van gemaakt, bijvoorbeeld na het scheiden en inzamelen van plastic afval.
 • Hergebruik
  Bij hergebruik wordt een product (of worden delen daarvan) opnieuw gebruikt zonder het daarbij in grondstoffen te scheiden.
 • Downcyclen
  Downcycling is het omzetten van waardevolle producten en materialen in minder waardevolle producten en materialen of grondstoffen.
 • Upcyclen
  Bij upcyclen worden materialen verwerkt tot een nieuw product, waarbij de kwaliteit van het materiaal niet wordt gedegradeerd.

Duurzaam:

Duurzaam betekent: ‘bedoeld om lang mee te gaan’, ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’. De term duurzaam heeft betrekking op dingen die geproduceerd of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid wordt vaak omschreven aan de hand van de drie P’s: People, Planet en Profit. Het gaat er bij duurzaamheid om dat deze drie – mens, milieu en economie – met elkaar in evenwicht zijn. Op die manier zorgen we dat de aarde niet uitgeput raakt en dat deze ook op langere termijn leefbaar blijft.