Duurzaam

Duurzaam & UP kantoor- & projectinrichting

In samenwerking met onze speciaal geselecteerde fabrikanten en partners kunnen wij een zoveel mogelijk duurzame kantoorinrichting realiseren voor u. Uiteraard start alles met een goed en passend ontwerp. Wij werken dan zoveel mogelijk volgens het “10-R model circulariteit”. Wat houdt dit precies in?

Een duurzame kantoorruimte hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Het vraagt om extra bewustzijn, wat op de lange termijn veel kan opleveren. In de circulaire economie worden materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In het ideale geval wordt het gehele product hergebruikt. Is dat niet mogelijk, dan onderdelen van het product en tot slot de grondstoffen of materialen die uit een product komen.

Wat houdt het “10-R model circulariteit” in? Het betreft hier een prioriteitsladder waarbij 1 het hoogst scoort en 10 het laagst.

1. Rethink

De vertaling van ‘Rethink’ is heroverwegen. Het gaat om anders denken en een andere manier van organiseren. Dit vraagt om sociale innovatie. Het is het begin van circulair denken en doen.

Stoppen met spullen die eigenlijk niet nodig zijn. Denk aan verpakkingsmateriaal, weggooi plastic als roerstaafjes en alles wat instant is en eigenlijk niets toevoegt. Stel de vraag: wat is eigenlijk echt nodig? Bespaar dus ook op je koopgedrag.

Delen! Van bezit naar gebruik. Heel veel spullen die je maar af toe echt nodig hebt, hoef je niet zelf in bezit te hebben. Je kunt het huren of delen met een ander. In een verzamelgebouw kun je best spullen delen. Waarom niet? Je komt ook nog eens bij elkaar over de vloer.

2. Redesign

De vertaling van ‘Redesign’ is herontwerpen. Het gaat hierbij om het anders of nieuw ontwerpen of het zodanig aanpassen van het ontwerp dat het product een langere levensduur heeft, een betere modulaire opbouw en bestaat uit duurzame materialen.

3. Reduce

Reduce betekent verminderen. Het gaat er hierbij om het verbruik van grondstoffen tijdens de productie te reduceren.

Heb je iets echt nodig? Neem dan een variant die minder belastend is voor het milieu, omdat die energiezuinig is of gemaakt is van gerecycled materiaal. Kies ook voor duurzame spullen: die gaan langer mee omdat ze van betere kwaliteit zijn en eventueel ook nog te repareren zijn.

4. Re-use

Re-use betekent hergebruik. Het gaat hierbij om het volwaardig hergebruik van producten in zijn geheel in dezelfde functie door een andere gebruiker.

Als je iets zelf niet meer nodig hebt? Verkoop het of geef het weg aan een leuke start-up of sociale instelling.

5. Repair

Repair betekent repareren. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om goed onderhoud en reparatie uit te voeren dan materialen af te danken en nieuwe materialen te gebruiken. Soms is een product nog gewoon nog te fiksen. Daarmee verleng je de levensduur en worden grondstoffen optimaal gebruikt.

6. Refurbish

Refurbish betekent renoveren of opknappen. Het gaat er hierbij om producten of bouwdelen te herstellen of te vernieuwen door ze op te knappen. Niet alles hoeft nieuw te zijn. Wellicht past iets niet meer helemaal echt. Geef het dan een upgrade. De kleur staat je bijvoorbeeld niet meer aan, maar het product is nog prima. Laat die stoel (her) stofferen, geef iets een lik verf.

7. Remanufacture

Remanufacture betekent reviseren. Het gaat er hierbij om nieuwe producten te maken van oude producten of onderdelen hiervan. Wij zijn creatief en maken van u oude meubilair onderdelen soms hele nieuwe creaties. Er kunnen met deze manier van denken hele mooie nieuwe producten ontstaan.

8. Repurpose

Repurpose is hergebruiken van producten met een ander doel. Hier geldt hetzelfde als bij Remanufacture. Met onze creativiteit kunnen we jullie helpen.

9. Recycle

Recycle is een brede term die we gebruiken voor de verwerking en hergebruik van materialen. Als alle bovenstaande opties niet goed passen laten we dan nieuwe grondstoffen aanmaken. We bieden ons afval dan gescheiden aan en willen in de eerste plaats zorgen voor zo min mogelijk restafval. We houden zoveel mogelijk alles apart wat waarde heeft: van papier, tot glas en noem maar op.

10. Recover

Recover is herwinnen. Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Verbranding zonder energieterugwinning en storten horen niet in een circulaire economie.

Dit is het meest laag op de ladder en het minst circulaire wat je kunt doen. Laten we dus niet onnodig veel kopen, spullen snel afdanken en het dan als afval laten ophalen. Het gaat dan zo een verbrandingsoven in en dat is uiteindelijk het meest belastend voor ons milieu.

Neem contact met ons op voor meer info / een afspraak of een offerte aanvraag : https://upprojectinrichting.nl/contact/offerte-aanvraag/